Databáze kurzů pro fyzioterapeuty

Vzdělávání fyzioterapeuta je náročný a nikdy nekončící proces. Rádi bychom vám jej alespoň trochu usnadnili, a proto jsme pro vás připravili přehlednou databázi více než 300 postgraduálních kurzů pro fyzioterapeuty, které jsou organizovány v ČR.

Rádi byste přidali nový kurz do naší databáze? Vyplňte prosím tento formulář.
Název Odkaz

Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy

BezVa FYZIOTERAPIE

Bc. Vlasta Bezvodová, Mgr. Monika Borgesová, Mgr. Michaela Veverková

Více informací

Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu

Centrum ambulantní fyzioterapie

Mgr. Petra Tarabová

Více informací

Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu

Centrum fyzioterapie

Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D.; Mgr. Dita Hudečková

Více informací

Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty

DJK fyzio

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.; PhDr. Miroslav Dobeš; PaedDr. Jiří Vlček; Mgr. Marek Čentík; Mgr. Michaela Dobešová; MUDr. Dušan Žiak; MUDr. Jan Žwak; MUDr. Michaela Vávrová; MUDr. Ingrid Ondruchová

Více informací

Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty

Ortopedie a rehabilitace La Santé

Karla Košťálová, Mgr. Barbora Borák, MUDr. Zdeněk Košťál

Více informací

Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty

REHAB

PaedDr. Jiří Vlček

Více informací

Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému – měkké a mobilizační techniky

REHEX-EDU a SENJESU

doc. PhDr. Radana Jesenická, Ph.D.; Petra Dianová, DiS.

Více informací

Akrální koaktivační terapie (ACT)

ACT centrum

PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.; Mgr. Eva Baranová, DiS.; Mgr. Veronika Fasselová; Mgr. Rita Firýtová; Mgr. Michaela Mrázová; Mgr. Petra Poková; Blanka Michálková

Více informací

Neurac

Redpoint Clinic

Mgr. Alice Hamáčková

Více informací

Bobath koncept – vyšetření a léčba dospělých s neurologickým onemocněním

Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.; Bc. Hana Kafková

Více informací

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)

Akreditované pracoviště MZČR Mgr. Petra Bastlová, Ph.D.

Mgr. Petra Bastlová, Ph.D.

Více informací

Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové

BezVa FYZIOTERAPIE

Bc. Vlasta Bezvodová

Více informací

Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému

BezVa FYZIOTERAPIE

Bc. Vlasta Bezvodová

Více informací

Hipoterapie u dětí s dětskou mozkovou obrnou

Centrum hiporehabilitace Mirákl

Ludmila Švandová, MUDr. Zoran Nerandžič, MVDr. Dominika Švehlová, MUDr. Jana Kulichová, Mgr. Kateřina Maříková, Ing. Jana Podrápská, Ing. Daniela Šeneklová, Mgr. Monika Wimmerová, Ing.Pavlína Plicová

Více informací

Hipoterapie – semináře

Centrum hiporehabilitace Mirákl

Mgr. Kateřina Maříková

Více informací

Základy teoretických znalostí, praktických dovedností a sebezkušenosti v psychosomatickém přístupu pro fyzioterapeuty

CKP Roseta – Centrum komplexní péče Roseta

Mgr. et Mgr. Jana Týkalová; Mgr. Jitka Holubcová; MUDr. Barbora Danielová; MUDr. Jan Slovák; Mgr. Danuše Jandourková; Mgr. Renata Léblová; Mgr. Hana Šmejkalová; Mgr. Bc. Tereza Pirklová; Mgr. Radim Michalec; Bc. Markéta Zikmundová; Bc. Jitka Šulcová; Mgr. Petra Garbová, Ph.D.

Více informací

McKenzie mechanická diagnostika a terapie hybného systému

McKenzie Institute Czech Republic

Eva Nováková, Dip. MDT; Mgr. et Mgr. Miroslav Kolář, Dip. MDT

Více informací

Certifikovaný kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové

Léčebná rehabilitace Hana Pytelová – školící centrum

Mgr. Hana Pytelová, Mgr. Ludmila Dítětová

Více informací

Inovované Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě

Školicí pracoviště konceptu BPP Jarmily Čápové

Jarmila Čápová

Více informací

Terapeutický koncept BPP (Bazální posturální programy)

Školicí pracoviště konceptu BPP Jarmily Čápové

Jarmila Čápová

Více informací

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS)

Fakultní nemocnice v Motole

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.; Mgr. Veronika Čmolíková; Mgr. Julia Demeková; Mgr. Lucie Doubková; Mgr. Michaela Havlíčková; Mgr. Martina Ježková; Mgr. Petra Káfuňková; Mgr. Magdaléna Lepšíková; Mgr. Kateřina Míková; Mgr. Veronika Nasslerová; Mgr. Jakub Novák; Mgr. Lenka Oplatková; Mgr. Sylva Pintarová; PhDr. Marcela Šafářová Ph.D.; Mgr. Bronislav Schreier; Mgr. Šárka Špaňhelová; Mgr. Zuzana Suzan; Mgr. Michal Truc; Mgr. Lucie Ujcová; Mgr. Eliška Urbářová; Mgr. Petra Valouchová, Ph.D.

Více informací

Manuální lymfodrenáž

NZZ – Mgr. Helena Toušková

Mgr. Helena Toušková, MUDr. Marta Lépešová, MUDr. Marika Kyralová, Mgr. Edita Šavelová, Mgr. Eva Nebeská

Více informací

Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO)

Mgr. Margita Kučerová et al.

Více informací

Principy správného sedu a mobility ve vozíku

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO)

Mgr. Margita Kučerová et al.

Více informací

Dynamika myofasciálních řetězců v diagnostice a terapii

Rehamil

PhDr. Jitka Malá, Ph.D.

Více informací

Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové

Rehamil

PhDr. Jitka Malá, Ph.D.

Více informací

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)

Léčebná rehabilitace Hana Pytelová – školící centrum

PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.; Mgr. Michaela Scholasterová

Více informací

Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence

Fyzio P

PhDr. Petra Vondrašová, Ph.D.; Daniela Císařová, DiS

Více informací

Funkční diagnostika nohy, její aktivní kinezioterapie a individuální korekce

Fyzio P

PhDr. Petra Vondrašová, Ph.D.; MUDr. Radek Černý; Mgr. Pavla Rybová

Více informací

Dry needling – diagnostika myofasciálních dysfunkcí a jejich terapie aplikací suché jehly

REHAEDUCA

Mgr. Zdeněk Čech

Více informací

Asymetrický motorický vývoj u kojenců a batolat do 3 let — prevence a terapie metodou ACT

REHASPRING centrum

PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.; Mgr. Eva Baranová, DiS.; Mgr. Veronika Fasselová; Blanka Michálková; MUDr. Evženie Knězů; MUDr. Klára Procházková; MUDr. Eva Vitoušová; Ing. Pavel Černý, Ph.D.; Mgr. Jana Drnková; Mgr. Eva Rajtmajerová; PhDr. Dagmar Moravcová; Eva Netrefová; Věra Dolejší

Více informací

Gynekologicko-urologický koncept PPA pro ženy

REHASPRING centrum

PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.; doc. MUDr. Kamil Švabík, Ph.D.; MUDr. Martin Němec, MBA; MUDr. Pavel Drlík; pplk. MUDr. Kateřina Košťálová; Mgr. Eva Baranová, DiS.; Mgr. Veronika Fasselová

Více informací

Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku

RL-CORPUS a Fakultní nemocnice v Motole

Bc. Věra Skaličková-Kováčiková; Mgr. Blanka Vlčková; Mgr. Eva Machačová; Mgr. Miroslav Kutín; Ivana Švecová; Mgr. Šárka Špaňhelová; Mgr. Lenka Pospíšilová; Andrea Grambličková, DiS.; Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D.; PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.; Mgr. Martina Zábojníková; Bc. Milada Loubová; Mgr. Pavlína Skácelová; Mgr. Michaela Lehnertová, Ph.D.; Mgr. Helena Hlaváčová; Mgr. Filip Jevič; Mgr. Eva Dejmková; Mgr. Markéta Procházková, Ph.D.; Mgr. Veronika Kloudová

Více informací

Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku

RL-CORPUS a Fakultní nemocnice v Motole

Bc. Věra Skaličková-Kováčiková; Mgr. Blanka Vlčková; Mgr. Eva Machačová; Mgr. Miroslav Kutín; Ivana Švecová; Mgr. Šárka Špaňhelová; Mgr. Lenka Pospíšilová; Andrea Grambličková, DiS.; Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D.; PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.; Mgr. Martina Zábojníková; Bc. Milada Loubová; Mgr. Pavlína Skácelová; Mgr. Michaela Lehnertová, Ph.D.; Mgr. Helena Hlaváčová; Mgr. Filip Jevič; Mgr. Eva Dejmková; Mgr. Markéta Procházková, Ph.D.; Mgr. Veronika Kloudová

Více informací

Spiraldynamik

Sdynamic

Lenka Kazmarová, Lenka Jirásková

Více informací

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)

Ústřední vojenská nemocnice

Bc. Eva Hankovcová, Bc. Ivana Emmerová

Více informací

Cranio Facial Therapy Academy – CRAFTA

REHAEDUCA

Daan Bredewout, BSc., BSc., OMT

Více informací

Temporomandibulární kloub – úvodní díl

GrooFy

Mgr. Jana Kracíková; Mgr. Olga Gruberová; Doc. MUDr. et MDDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA

Více informací

Temporomandibulární kloub – pokročilá diagnostika

GrooFy

Mgr. Jana Kracíková; Mgr. Olga Gruberová

Více informací

Temporomandibulární dysfunkce

Nexus fyzio

Tzvika Greenbaum, Ph.D.

Více informací

Cerviko-kraniální dysfunkce

Nexus fyzio

Tzvika Greenbaum, Ph.D.

Více informací

Cerviko-brachiální dysfunkce

Nexus fyzio

Tzvika Greenbaum, Ph.D.

Více informací

Temporomandibulární kloub v klinické praxi

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Mgr. Michaela Veverková

Více informací

Temporomandibulární dysfunkce a Tinnitus

Rehamil

PhDr. Jitka Malá, Ph.D.

Více informací

Orofaciální oblast v komplexní terapii

MONADA

PaedDr. Kateřina Marková, Bc. Tomáš Dvořák, PhDr. Markéta Musilová

Více informací

Aktivní odraz, sportovní obuv

Fyzio P

Tomáš Mráz, DiS.

Více informací

Algoritmus a management terapie nohou u dětí od 2 do 17 let

REHASPRING centrum

PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.; MUDr. Jan Charvát, CSc.

Více informací

Chodidlo a kolenní kloub v kontextu HSS

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Mgr. Petr Šádek, Mgr. Jakub Hybš

Více informací

Dětská noha – podologie a fyzioterapie

Fyzio P

PhDr. Petra Vondrašová, Ph.D

Více informací

Detailní pohybová terapie dolních končetin a nohy

Medfeet

Mgr. Pavla Rybová

Více informací

Diagnostika a terapie funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie

Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D.

Více informací

Diagnostika a terapie funkce dětské nohy z pohledu vývojové kineziologie

Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D.

Více informací

Bosá chůze a běh z pohledu fyzioterapeuta

Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D.

Více informací

Funkční diagnostika nohy, její aktivní kinezioterapie a individuální korekce

Fyzio P

PhDr. Petra Vondrašová, Ph.D.; Mgr. Pavla Rybová

Více informací

Dětská noha – anatomie & obouvání

GrooFy

Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D.; Mgr. Olga Gruberová

Více informací

Dětská noha – terapie & diagnostika

GrooFy

Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D.

Více informací

Noha – diagnostika a korekce

Fyzio P

PhDr. Petra Vondrašová, Ph.D

Více informací

Podiatrické minimum

MEDsport

MUDr. Miroslav Havrda, Mgr. Michaela Beranová

Více informací

Praktická podiatrie se systémy Vasyli Medical a FOOTWave

Medfeet

Mgr. Pavla Rybová

Více informací

Propriofoot Concept

REHASPRING centrum

PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.; Mgr. Eva Baranová, DiS.

Více informací

Refresh funkční diagnostiky nohy, její aktivní kinezioterapie a individuální korekce

Fyzio P

PhDr. Petra Vondrašová, Ph.D.; Mgr. Pavla Rybová

Více informací

Posturální (funkční) vady dětské nohy

Fyzio Beskyd

Mgr. Veronika Kristková; Mgr. Tomáš Zemánek; Bc. Veronika Šnellyová; MUDr. Karel Urbášek, Ph.D.

Více informací

Ortopedické (vrozené) vady dětské nohy

Fyzio Beskyd

MUDr. Mgr. Monika Frydrychová, Mgr. Klára Janatová, Mgr. Veronika Kristková, Michal Musil, Stáňa Bašatová

Více informací

Neurologické (získané) vady dětské nohy

Fyzio Beskyd

Mgr. Veronika Kristková; Mgr. Tomáš Zemánek; Michal Musil; MUDr. Karel Urbášek, Ph.D.; Doc. MUDr. Bc. Martin Švehlík, Ph.D.

Více informací

Podoskop – vyšetření a klinická interpretace

Fyzio Beskyd

Mgr. Veronika Kristková, Bc. Veronika Šnellyová

Více informací

Primitivní reflexy – jejich význam v diagnostice a terapii posturálních a pohybových poruch

Fyzio Beskyd

Mgr. Veronika Kristková, Mgr. Tomáš Zemánek

Více informací

Handling jako terapie (pro fyzioterapeuty a lékaře)

Fyzio Beskyd

Mgr. Veronika Kristková, Mgr. Tomáš Zemánek

Více informací

Handling novorozence a kojence pro porodní asistentky a zdravotní sestry

Fyzio Beskyd

Mgr. Tomáš Zemánek, Mgr. Veronika Kristková

Více informací

Hra jako terapie – 1. část

Fyzio Beskyd

Mgr. Veronika Kristková

Více informací

Hra jako terapie – 2. část

Fyzio Beskyd

Mgr. Veronika Kristková, Mgr. Marcela Jarolímová, Bc. Hana Šámalová

Více informací

DNS vyšetření a terapie skolióz

Rehabilitation Prague School

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.; Mgr. Petra Káfuňková; Mgr. Jiří Halámka; Mgr. Magdaléna Lepšíková; Mgr. Sylva Pintarová

Více informací

DNS sportovní kurz

Rehabilitation Prague School

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.; Mgr. Petra Valouchová, Ph.D; Mgr. Michal Truc; Mgr. Magdaléna Lepšíková; Mgr. Zuzana Suzan; Mgr. Martina Ježková; Mgr. Jana Veselá; Mgr. Júlia Demeková; Mgr. Veronika Nasslerová; Mgr. Eliška Urbářová; Mgr. Lenka Oplatková; Mgr. Veronika Čmolíková; Mgr. Lucie Doubková; Mgr. Karolína Ptáková; Mgr. Jakub Novák Ph.D.; Mgr. Oldřich Chramosta; Mgr. Sylva Pintarová; Mgr. Lucie Ujcová; Mgr. Milan Gašpárek; Mgr. Michaela Havlíčková; Mgr. Martina Metlická

Více informací

Sportovní skills workshop - Trup a horní končetina

Rehabilitation Prague School

Mgr. Oldřich Chramosta

Více informací

DNS vyšetření a terapie nohy

Rehabilitation Prague School

Mgr. Zuzana Suzan; Mgr. Oldřich Chramosta; Mgr. Petra Valouchová, Ph.D.; Mgr. Terezie Čerbáková

Více informací

DNS FIT KID

Rehabilitation Prague School

Mgr. Eliška Urbářová, Mgr. Jiří Halámka, Mgr. Martina Metlická

Více informací

DNS FIT KID LICENCE

Rehabilitation Prague School

Mgr. Eliška Urbářová

Více informací

DNS cvičení ve vývojových řadách

Rehabilitation Prague School

Mgr. Jana Veselá, Mgr. Oldřich Chramosta, Mgr. Sylva Pintarová

Více informací

DNS u neurologických pacientů

Rehabilitation Prague School

Mgr. Júlia Demeková, Mgr. Petra Káfuňková

Více informací

DNS v pediatrii

Rehabilitation Prague School

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.; Mgr. Karolína Ptáková; Mgr. Jiří Halámka

Více informací

DNS Pilates

Rehabilitation Prague School

Mgr. Martina Ježková

Více informací

DNS běžecký speciál

Rehabilitation Prague School

Mgr. Petra Valouchová, Ph.D.; Mgr. Ondřej Růžek

Více informací

Seminář pro fyzioterapeuty, kteří chtějí začít pracovat s dětmi

Školicí pracoviště konceptu BPP Jarmily Čápové

Jarmila Čápová

Více informací

BPP v terapii dětí

Školicí pracoviště konceptu BPP Jarmily Čápové

Jarmila Čápová

Více informací

Kineziologická diagnostika v raném dětském věku

Školicí pracoviště konceptu BPP Jarmily Čápové

Jarmila Čápová

Více informací

Dlouhodobý kurz lektorů konceptu BPP podle Čápové

Školicí pracoviště konceptu BPP Jarmily Čápové

Jarmila Čápová

Více informací

Viscerovertebrální vztahy se zaměřením na terapii gastroezofageálního refluxu

Rehabilitace Bitnar

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.

Více informací

Mobilizace v kontextu svalových řetězců

Rehabilitace Bitnar

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.

Více informací

Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice

Rehabilitace Bitnar

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.

Více informací

Komplexní terapie pletence ramenního

Rehabilitace Bitnar

Mgr. Daniel Sobotka, Mgr. Martin Štefánek

Více informací

Viscerální manipulace a jógová terapie

Centrum Generace

Mgr. Martina Ježková; PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.

Více informací

Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi

Rehabilitace Bitnar

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.

Více informací

Manuální terapie hrudníku, žeber a šíje

Instruct

PaedDr. Pavel Švejcar

Více informací

Využití dynamické stabilizace v terapii skolióz, deformit trupu a VAS

Instruct

PaedDr. Pavel Švejcar

Více informací

Manuální terapie pánve, břicha a beder

Instruct

PaedDr. Pavel Švejcar

Více informací

Fyzioterapie končetin

Instruct

PaedDr. Pavel Švejcar

Více informací

Refresh kurz konceptu PNF – dolní končetina, pánevní dno, bederní Páteř

PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.; Mgr. Michaela Scholasterová

Více informací

Celostní přístup v terapii jizev a adhezí

Léčebná rehabilitace Hana Pytelová – školící centrum, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.; Mgr. Michaela Scholasterová; Jaroslav Suchan

Více informací

Celostní přístup v terapii pánevního dna

CKP Sámova – Centrum komplexní péče Sámova

PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.; Bc. Jitka Šulcová; Mgr. Michaela Scholasterová

Více informací

Komplexní terapie krční páteře

MONADA

Bc. Tomáš Dvořák, PhDr. Markéta Musilová

Více informací

Diagnostika ramene

MONADA

Bc. Tomáš Dvořák, Mgr. Monika Kocourková

Více informací

Strategie vedení fyzioterapie u dětí

MONADA

Mgr. Ivana Vlková, PhDr. Markéta Musilová

Více informací

Orofaciální oblast v komplexní terapii

MONADA

Bc. Tomáš Dvořák, PhDr. Markéta Musilová

Více informací

Fyzioterapie těhotných

MONADA

Mgr. Veronika Čiháková, Mgr. Anna Škvorová

Více informací

Koleno, kotník a ploska nohy ve fyzioterapii

MONADA

Bc. Tomáš Dvořák, Mgr. Kamila Máčiková

Více informací

Akupunktura bez jehliček pro fyzioterapeuty a jiné zdravotníky

MONADA

Bc. Frederik Máni, Mgr. Lucie Říčařová

Více informací

Komplexní terapie bederní páteře a pánevního pletence

MONADA

MUDr. Ivana Pospíšilová, Bc. Tomáš Dvořák, Mgr. Lucie Říčařová

Více informací

Manuální myofasciální lymfodrenáž

MONADA

MUDr. Anna Loskotová, Ph.D.; Mgr. Bc. Jitka Loskotová

Více informací

Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.; Mgr. Ota Gál, Ph.D.; prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.; prof. MUDr. Jan Roth, CSc.; doc. MUDr. Hana Brožová, Ph.D.; prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.; Maarten Nijkrake; MUDr. Petra Havránková, Ph.D.; Klára Plichtová; Mgr. Martin Srp, Ph.D.; Mgr. Romana Konvalinková; Mgr. Hana Růžičková, Ph.D.; Romana Skála-Rosenbaum; Jan Škrkal; Vladimíra Plzáková

Více informací

Rehabilitace spastické parézy

Všeobecná fakultní nemocnice

prof. Jean-Michel Gracies, M.D., Ph.D.; prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.; Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.

Více informací

Klinické neurofyziologické vyšetření a handling kojenců do jednoho roku věku pro fyzioterapeuty - I. část

Léčebná rehabilitace Neuron

Mgr. Jan Lampart, Bc. et Bc. Radka Hudečková, Bc. Radek Wiaczka, Bc. Daniel Kolek

Více informací

Klinické neurofyziologické vyšetření a handling kojenců do jednoho roku věku pro fyzioterapeuty - II. část

Léčebná rehabilitace Neuron

Mgr. Jan Lampart, Bc. et Bc. Radka Hudečková, Bc. Radek Wiaczka

Více informací

Jak správně vyplnit FT poukaz

Léčebná rehabilitace Neuron

Mgr. Petr Schreier

Více informací

O vnitřních prostorách, dýchání a prožívání pohybu – Fyzioterapie funkce 3 (FF3)

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Jitka Vanclová; Mgr. Marta Lebedová, R-TPT; Bc. Richard Vaľa

Více informací

Funkční trénink pro fyzioterapeuty a lékaře

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Mgr. Jakub Hybš

Více informací

Pohyb a stabilita – Fyzioterapie funkce 2 (FF2)

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Jitka Vanclová, Bc. Richard Vaľa

Více informací

Úvod do metody viscerální manipulace

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Bc. Alena Zapletalová

Více informací

Fenomén hlubokého stabilizačního systému v praxi fyzioterapeuta i trenéra

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Mgr. Petr Šádek, Mgr. Jakub Hybš

Více informací

Ramenní pletenec v rukách specialistů – od operace po vrcholový sport

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

MUDr. Jan Žmolík, Mgr. Petr Šádek, Mgr. Jakub Hybš

Více informací

Jizva, diagnostika a psychosomatické souvislosti

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Mgr. Michaela Veverková, Mgr. et Mgr. Jana Týkalová

Více informací

Funkční trénink dětí a dospívajících

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Mgr. Jakub Hybš

Více informací

Trup a kořenové klouby

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Bc. Clara Lewitová

Více informací

Tendinopatie – jde tu vůbec o zánět?

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Mgr. Petr Šádek

Více informací

Časová osa 1 – Bio-psycho-sociální anamnéza

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

MUDr. Alena Večeřová Procházková, MUDr. Ondřej Masner

Více informací

Hypermobilita – diagnostika a terapie

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Mgr. Petr Šádek

Více informací

O Endometrióze, diagnostika a léčba pohledem lékaře

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

MUDr. Jan Drahoňovský

Více informací

Dech a korekce držení těla, prvky ze Schrothové a jógy

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

PhDr. Iveta Pallová, Ph.D.

Více informací

Forma, Funkce, Facilitace – Fyzioterapie funkce 1 (FF1)

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Jitka Vanclová, Bc. Richard Vaľa

Více informací

Therabandy a labilní plochy, hypermobilita, flexibilita a skolióza

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

PhDr. Iveta Pallová, Ph.D.

Více informací

Vestibulární rehabilitace

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

Více informací

Bipedální & quadrupedální lokomoce v terapii posturálních poruch a skolióz

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

PhDr. Iveta Pallová, Ph.D.

Více informací

Kyčelní kloub v kontextu HSS 1+2

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Mgr. Petr Šádek, Mgr. Jakub Hybš

Více informací

Teorie a terapie funkčních poruch

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Mgr. Petr Šádek, Mgr. Jakub Hybš

Více informací

Strečink a jeho mechanismy: přežitek, nebo nutnost?

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Mgr. Petr Šádek

Více informací

O stabilitě a pohybu v měnícím se světě

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Mgr. Jan Maryška

Více informací

Péče o vrcholové sportovce

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Mgr. Petr Šádek, Mgr. Jakub Hybš

Více informací

Diagnostika a terapie závratí

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

Více informací

Terapie a trénink pacientů s bolestí zad

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Mgr. Petr Šádek, Mgr. Jakub Hybš

Více informací

Medicína založená na důkazech – jak ji použít?

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Mgr. Petr Šádek

Více informací

Aplikace fyzioterapie funkce v těhotenství a po porodu

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Jitka Vanclová, Bc. Richard Vaľa

Více informací

Časová osa 2 – Bio-psycho-sociální anamnéza

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

MUDr. Alena Večeřová Procházková, MUDr. Ondřej Masner

Více informací

Osobní bezpečnost

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Luděk Sefzig, Jakub Engelmajer

Více informací

Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

PhDr. Iveta Pallová, Ph.D.

Více informací

Palpační variace

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Mgr. Michaela Veverková

Více informací

Dřep, klik, mrtvý tah, TGU a další komplexní cviky prakticky

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Mgr. Jakub Hybš

Více informací

Senzitivní období ve vývoji dítěte

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Mgr. Jan Maryška

Více informací

Bolesti hlavy v klinické praxi

CKP Dobřichovice – Centrum komplexní péče Dobřichovice

Mgr. Petr Šádek

Více informací

Viscerální manipulace 1 – BŘICHO

The Barral Institute Czech Republic

Pierre Vey, D.O.

Více informací

Viscerální manipulace 2 – BŘICHO

The Barral Institute Czech Republic

Pierre Vey, D.O.

Více informací

Viscerální manipulace 3 – PÁNEV

The Barral Institute Czech Republic

Pierre Vey, D.O.

Více informací

Viscerální manipulace 4 – HRUDNÍK

The Barral Institute Czech Republic

Pierre Vey, D.O.

Více informací

Advanced VM4 – krk a hrudník

The Barral Institute Czech Republic

Pierre Vey, D.O.

Více informací

Viscerální manipulace VM5

The Barral Institute Czech Republic

Pierre Vey, D.O.

Více informací

Viscerální manipulace VM6

The Barral Institute Czech Republic

Pierre Vey, D.O.

Více informací

Listening techniques 1

The Barral Institute Czech Republic

Pierre Vey, D.O.

Více informací

Neurální manipulace 1

The Barral Institute Czech Republic

Pierre Vey, D.O.

Více informací

Neurální manipulace 2 – HK

The Barral Institute Czech Republic

Pierre Vey, D.O.

Více informací

Neurální manipulace 3 – DK

The Barral Institute Czech Republic

Pierre Vey, D.O.

Více informací

Neurální manipulace 4 – Hlavové nervy

The Barral Institute Czech Republic

Pierre Vey, D.O.

Více informací

Viscerální cévní manipulace: horní část těla (VVMU)

The Barral Institute Czech Republic

Pierre Vey, D.O.

Více informací

Viscerální cévní manipulace: dolní část těla (VVML)

The Barral Institute Czech Republic

Pierre Vey, D.O.

Více informací

Mobilizace kloubů horní končetiny (MAUE)

The Barral Institute Czech Republic

Pierre Vey, D.O.

Více informací

Mobilizace kloubů dolní končetiny (MALE)

The Barral Institute Czech Republic

Pierre Vey, D.O.

Více informací

Temporomandibulární kloub I. – struktura, funkce a dysfunkce

3DK Dentální klinika

Doc. MUDr. et MDDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA

Více informací

Temporomandibulární kloub II. – vyšetření a diagnostika

3DK Dentální klinika

Doc. MUDr. et MDDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA

Více informací

Temporomandibulární kloub II. – fyzioterapie

3DK Dentální klinika

Mgr. Anna Kieslingová

Více informací

Pohyb a stabilita – Fyzioterapie funkce 2 (FF2)

CKP Roseta – Centrum komplexní péče Roseta

Bc. Markéta Zikmundová, Mgr. Eva Pospíšilová

Více informací

Myofasciální linie horních končetin

CKP Roseta – Centrum komplexní péče Roseta

Bc. Štěpán Haškovec

Více informací

Psychosomatická dílna – odborné supervizní setkání

CKP Roseta – Centrum komplexní péče Roseta

PhDr. Pavel Roubal

Více informací

Funkční linie a bederní páteř

CKP Roseta – Centrum komplexní péče Roseta

Bc. Štěpán Haškovec

Více informací

Myofasciální integrace 1 – Úvod do umění a vědy Rolfingu

CKP Roseta – Centrum komplexní péče Roseta

Marius Strydom

Více informací

Myofasciální integrace 2 – Integrace přechodových míst na páteři

CKP Roseta – Centrum komplexní péče Roseta

Marius Strydom

Více informací

Rotace – zdroj vitality, prevence zranění

CKP Roseta – Centrum komplexní péče Roseta

Bc. Štěpán Haškovec

Více informací

Problematika cervikální a lumbální oblasti v ambulantní praxi

Fyziokurzy

Mgr. Daniel Pejčoch

Více informací

Diagnostika a terapie hlezenního kloubu a chodidla

Fyziokurzy

Bartosz Rutowicz, Ph.D., M.S., PT; Mgr. Seweryn Krzywoń

Více informací

Mulligan koncept – Dolní kvadrant

Fyziokurzy

Sakis Adamidis, PT, Ph.D., CMP, MCTA, Dip MT, IPNFA Adv Inst

Více informací

Mulligan koncept – Horní kvadrant

Fyziokurzy

Sakis Adamidis, PT, Ph.D., CMP, MCTA, Dip MT, IPNFA Adv Inst

Více informací

Terapie spoušťových bodů

Fyziokurzy

Mgr. Daniel Pejčoch

Více informací

Diagnostika a terapie kolenního kloubu

Fyziokurzy

Bartosz Rutowicz, Ph.D., M.S., PT; Mgr. Seweryn Krzywoń

Více informací

Diagnostika a terapie ramenního kloubu

Fyziokurzy

Bartosz Rutowicz, Ph.D., M.S., PT; Mgr. Seweryn Krzywoń

Více informací

Diagnostika a terapie kyčelního kloubu a pletence pánevního

Fyziokurzy

Bartosz Rutowicz, Ph.D., M.S., PT; Mgr. Seweryn Krzywoń

Více informací

Úvod do Fyzioterapie funkce

CKP Sámova – Centrum komplexní péče Sámova

Mgr. Marek Král

Více informací

Forma, Funkce, Facilitace – Fyzioterapie funkce 1 (FF1)

CKP Sámova – Centrum komplexní péče Sámova

Mgr. Marek Král

Více informací

Pohyb a stabilita – Fyzioterapie funkce 2 (FF2)

CKP Sámova – Centrum komplexní péče Sámova

Bc. Markéta Zikmundová

Více informací

Celostní přístup v terapii pánevního dna

CKP Sámova – Centrum komplexní péče Sámova

PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.

Více informací

Nalezněte svůj terapeutický styl

CKP Sámova – Centrum komplexní péče Sámova

MUDr. Petr Kolátor

Více informací

Propojení posilování a funkčního přístupu ve fyzioterapii

CKP Sámova – Centrum komplexní péče Sámova

Bc. Mikoláš Sviták

Více informací

Kung Fu Terapie – Proměň své strachy v osobní sílu

CKP Sámova – Centrum komplexní péče Sámova

Mgr. Marek Šmejkal

Více informací

Funkční tape v běžné praxi

CKP Sámova – Centrum komplexní péče Sámova

Mgr. Marek Král

Více informací

Úvod do fyzioterapie dětí

CKP Sámova – Centrum komplexní péče Sámova

Bc. Jitka Šulcová

Více informací

Syndrom karpálního tunelu – diagnostika a rehabilitace

Svět fyzioterapie

Tomáš Nedoma, Jiří Vítek

Více informací

Myofasciální trigger pointy

Svět fyzioterapie

Tomáš Nedoma, Jiří Vítek

Více informací

Podvrtnutý kotník – diagnostika a rehabilitace

Svět fyzioterapie

Tomáš Nedoma, Jiří Vítek

Více informací

Myofasciální trigger pointy

Svět fyzioterapie

Tomáš Nedoma, Jiří Vítek

Více informací

SI skloubení – diagnostika a rehabilitace

Svět fyzioterapie

Tomáš Nedoma, Jiří Vítek

Více informací

Radikulopatie Lp – diagnostika a rehabilitace

Svět fyzioterapie

Tomáš Nedoma, Jiří Vítek

Více informací

Vyšetřovací testy

Svět fyzioterapie

Tomáš Nedoma, Jiří Vítek

Více informací

Práce s jizvou ve fyzioterapii

Svět fyzioterapie

Mgr. Bc. Jaroslav Zeman

Více informací

Pohybový specialista

Svět fyzioterapie

Více informací

RockPods & RockFloss – baňkování a flossing

Svět fyzioterapie

Více informací

RockBlades – mobilizace měkkých tkání

Svět fyzioterapie

Více informací

RockTape – kurzy tejpování

Svět fyzioterapie

Více informací

Interdisciplinární terapie v neurorehabilitaci

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

prof. MUDr. Marcela Lippertová-Grünerová, Ph.D., MSc.

Více informací

Úvod do fyzioterapie fasciálních tkání

REHAEDUCA

Mgr. Zdeněk Čech, Mgr. et Mgr. Helena Voráčová, Mgr. Jan Tolar

Více informací

Diagnostika a terapie poškození kolenního kloubu

REHAEDUCA

MUDr. Robert Frei, PhDr. Miroslav Dobeš, Mgr. Zdeněk Čech

Více informací

Právní aspekty poskytování zdravotních služeb fyzioterapeuty

REHAEDUCA

Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.

Více informací

Koordinačně-zátěžová kinezioterapie – část A

REHAEDUCA

Mgr. Zdeněk Čech; Petr Gažák; Mgr. Dalibor Novák; Mgr. Jakub Novák, Ph.D.

Více informací

Koordinačně-zátěžová kinezioterapie – část B

REHAEDUCA

Mgr. Zdeněk Čech, Petr Gažák, Mgr. Ondřej Lunga, Mgr. Eva Bínová, Mgr. Dalibor Novák

Více informací

Koordinačně-zátěžová kinezioterapie – část C

REHAEDUCA

Mgr. Zdeněk Čech, Mgr. et Bc. Marie Vitujová, Mgr. et Bc. Sylvie Dundáčková, Petr Gažák, Mgr. Eva Bínová, Mgr. Dalibor Novák

Více informací

Palpační anatomie

REHAEDUCA

MUDr. Radovan Hudák, Mgr. Kateřina Kodríková, Mgr. Adéla Quittková

Více informací

Interakce farmakoterapie a fyzioterapie

REHAEDUCA

MUDr. Mgr. Jiří Hodis, Ph.D.

Více informací

Diagnostika a terapie skolióz – interdisciplinární přístup – část A

REHAEDUCA

MUDr. Olga Dyrhonová; PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.; Ing. Pavel Černý, Ph.D.; Mgr. Kristýna Šonská

Více informací

Diagnostika a terapie skolióz – interdisciplinární přístup – část B

REHAEDUCA

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.; MUDr. Olga Dyrhonová; PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.; Ing. Pavel Černý, Ph.D.; Mgr. Aneta Králová; Mgr. Klára Kučerová; Mgr. Kristýna Šonská

Více informací

Neurologické vyšetření ve fyzioterapii

REHAEDUCA

MUDr. Hynek Lachmann

Více informací

Fascial Manipulation – Stecco – Level I

REHAEDUCA

Pietro Iogna Prat, PT, MSc.; Lorenzo Copetti, PT

Více informací

Fascial Manipulation – Stecco – Level II

REHAEDUCA

Lorenzo Copetti, PT; Julie Ann Day, PT; Pietro Iogna Prat, PT, MSc.

Více informací

Fascial Manipulation – Stecco – Level III + IV (pro interní dysfunkce)

REHAEDUCA

prof. Carla Stecco, M.D.; Lorenzo Freschi, PT

Více informací

Fascial Manipulation – Stecco Masterclass – Level I + II

REHAEDUCA

Pietro Iogna Prat, PT, MSc.; Luca Cossarini, PT, D.O.

Více informací

Osteopatický přístup u gynekologických dysfunkcí a v těhotenství

REHAEDUCA

Jöry Pauwels, MSc. (PT), MSc. (Ost.), D.O.; Inge Schuermans, MSc. (PT), D.O.

Více informací

Evidence based přístup k jizvám, adhezím a viscerálním srůstům

REHAEDUCA

Susan L. Chapelle, RMT, MBA

Více informací

Explain Pain (Pochopit bolest)

REHAEDUCA

Tim Beames, MSc., BSc. (Hons), MCSP

Více informací

Evidence based fyzioterapie u chronické pánevní bolesti a dysfunkce pánevního dna

REHAEDUCA

prof. Mélanie Morin, PT., Ph.D.

Více informací

Intenzivní kurz fyzikální terapie pro fyzioterapeuty – A

Fyziomed

Mgr. Eliška Drábková, Mgr. Martin Brach

Více informací

Neinvazivní laserová terapie

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO)

Mgr. Margita Kučerová, MUDr. Eva Drápelová

Více informací

Kurz fyzikální terapie

Mgr. Bc. Michaela Žváčková

Více informací

Ruka – jak předcházet a řešit bolesti v oblasti ruky z pohledu fyzioterapeuta

Mgr. Bc. Michaela Žváčková

Více informací

Rázová vlna v muskuloskeletální medicíně

Centrum rehabilitace a neurologie MUDr. Nedělka

MUDr. Tomáš Nedělka, Ph.D.; Mgr. Jakub Katolický; MUDr. Jiří Nedělka

Více informací

Diagnostický ultrazvuk hybného systému

Viamed

Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.

Více informací

Seznámení se sonografií hybného systému

Fyzioterapie Letná

Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.

Více informací

Sonografie hybného systému 2.0

Fyzioterapie Letná

Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.

Více informací

Rehabilitace ruky – operační a konzervativní terapie vybraných diagnóz

Česká společnost terapie ruky

Mgr. Zuzana Gregorová, MUDr. Tomáš Hellmuth, Mgr. Kristýna Kolínová, Mgr. Milada Kukačková, Mgr. Markéta Tošovská

Více informací

Základy dlahování ruky

Česká společnost terapie ruky

Ivana Krejčí, Mgr. Milada Kukačková, Mgr. Zuzana Gregorová

Více informací

Terapeutické využití Spophy Flossbandu

Rehasport

Mgr. Ján Pisarčík

Více informací

Terapeutické využití Temtex Tapu

Rehasport

Mgr. Jitka Kobrová, Cert. MDT; Mgr. Pavla Mrlíková

Více informací

Funkční testování a trénink ve fyzioterapii

Fyzio P

PhDr. Petra Vondrašová, Ph.D.

Více informací

Diagnostika a terapie funkčních poruch metodou suché jehly

Fyzio P

PhDr. Petr Šifta, Ph.D.; PhDr. Petr Šifta, Ph.D.

Více informací

Moderní operativa a fyziotrénink ramenního a kolenního kloubu

Fyzio P

PhDr. Petra Vondrašová, Ph.D.; MUDr. Marek Reichl

Více informací

Respirační fyzioterapie

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Mgr. Martina Havlová; Ing. Milan Šebek; Doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.; Bc. Monika Tichá; MUDr. Natálie Šebková; Mgr. Klaudia Fabičovic; MUDr. Lenka Návratová; Bc. Kateřina Bakulová

Více informací

Aplikace metody ACT u pacientů se skoliózou

REHASPRING centrum

Ing. Pavel Černý, Ph.D.

Více informací

ACT v traumatologii

REHASPRING centrum

MUDr. Ivan Počepcov; Mgr. Eva Baranová, DiS.

Více informací

ACT v ortopedii

REHASPRING centrum

MUDr. Václav Vaněček, Ph.D.

Více informací

Fyzioterapie u funkčních poruch dýchání v ambulantní praxi

REHASPRING centrum

MUDr. Andrea Marčíková Vitkovská; Mgr. Veronika Fasselová

Více informací

Propriofoot Concept – Segmentální proprioreceptivní stimulace nohy

REHASPRING centrum

PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.; Mgr. Eva Baranová, DiS.

Více informací

Cvičení na velkém míči a labilním válci

REHASPRING centrum

Mgr. Veronika Fasselová

Více informací

Patologie u běžců – prevence a terapie

REHASPRING centrum

Loïc PARIS

Více informací

Fyzioterapie po úrazech ve sportu

REHASPRING centrum

Loïc PARIS

Více informací

CORE STABILITY – prevence a terapie

REHASPRING centrum

Jérôme Baicry

Více informací

PPA přístup v těhotenství a po porodu

REHASPRING centrum

Mgr. Eva Baranová, DiS.; PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Více informací

Endometrióza – Dysmenorea – Sterilita v ambulanci fyzioterapeuta

REHASPRING centrum

MUDr. Martin Němec, MBA; MUDr. Kateřina Šugarová; PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.; Mgr. Veronika Fasselová

Více informací

Poporodní diastáza prevence, vyhodnocení, terapie dle konceptu PPA

REHASPRING centrum

PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.; Mgr. Eva Baranová, DiS.; Mgr. Veronika Fasselová

Více informací

Inkontinence u mužů a současné možnosti její terapie

REHASPRING centrum

PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.; MUDr. Pavel Drlík

Více informací

Ultrazvuk v praxi fyzioterapeuta – specializace urogynekologie

REHASPRING centrum

Mgr. Veronika Fasselová; PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Více informací

SM Systém

Stop Bolesti Zad

MUDr. Richard Smíšek et al.

Více informací

3D funkce ruky s logopedickou přednáškou

GrooFy

Mgr. Olga Gruberová, Mgr. Zuzana Jiráková, Mgr. Jana Chloupková

Více informací

3D funkce nohy s ortopedickou přednáškou

GrooFy

Mgr. Olga Gruberová, Mgr. Zuzana Jiráková, MUDr. Tomáš Kovanda

Více informací

Pánevní dno – aktivní terapie

GrooFy

Mgr. Jana Kracíková, Mgr. Olga Gruberová

Více informací

Pánevní dno – úvodní díl

GrooFy

Mgr. Olga Gruberová, Mgr. Jana Kracíková

Více informací

Pánevní dno – manuální terapie

GrooFy

Mgr. Jana Kracíková, Mgr. Olga Gruberová

Více informací

Aktivně v těhotenství – úvodní díl

GrooFy

Mgr. Olga Gruberová, Anna Kohutová, Mgr. Zuzana Jiráková

Více informací

Diastáza – aktivní terapie

GrooFy

Mgr. Olga Gruberová, Mgr. Jana Kracíková

Více informací

Diastáza – diagnostika & strategie terapie

GrooFy

Mgr. Olga Gruberová, Mgr. Jana Kracíková

Více informací

Diastáza – úvodní díl

GrooFy

Mgr. Jana Kracíková, Mgr. Olga Gruberová

Více informací

Jizva – úvodní díl

GrooFy

Mgr. Jana Kracíková, Mgr. Olga Gruberová

Více informací

Jizva poporodní – císařský řez & epiziotomie

GrooFy

Anna Kohutová, Mgr. Olga Gruberová

Více informací

Trup v pohybu s workshopem plynutí pohybu

GrooFy

Mgr. Olga Gruberová, Mgr. Zuzana Jiráková, Mgr. Alice Tvarůžková

Více informací

Bazální stimulace (Level 1) – základní kurz

Institut bazální stimulace podle prof. Dr. Fröhlicha

PhDr. Karolína Maloň Friedlová, Ph.D.; Mgr. Vilma Chmelařová; Ing. Jitka Richterová

Více informací

Bazální stimulace (Level 2) – nástavbový kurz

Institut bazální stimulace podle prof. Dr. Fröhlicha

MUDr. Zdeněk Novotný

Více informací

Bazální stimulace (Level 3) – prohlubující kurz

Institut bazální stimulace podle prof. Dr. Fröhlicha

PhDr. Karolína Maloň Friedlová, Ph.D.

Více informací

Bazální stimulace (Level 4) – prohlubující kurz II

Institut bazální stimulace podle prof. Dr. Fröhlicha

PhDr. Karolína Maloň Friedlová, Ph.D.

Více informací

Bazální stimulace podle prof. Dr. Fröhlicha v paliativní péči

Institut bazální stimulace podle prof. Dr. Fröhlicha

Více informací

Bazální stimulace

Ústřední vojenská nemocnice

Bc. Helena Dvořáková, DiS.

Více informací

Bazální stimulace I. – základní kurz

Diakonická akademie

Bc. Helena Dvořáková, DiS.

Více informací

Bazální stimulace II. – nástavbový kurz

Diakonická akademie

Bc. Helena Dvořáková, DiS.

Více informací

Bazální stimulace III. – prohlubující kurz

Diakonická akademie

Bc. Helena Dvořáková, DiS.

Více informací

Bazální stimulace – základní

Diecézní charita Brno

Mgr. Hedvika Borýsková

Více informací

Základní kurz bazální stimulace

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO)

Marie Malinková et al.

Více informací

MNR – mechanicky nereagující radikulopatie

McKenzie Institute Czech Republic

Hans van Helvoirt, PT, Dip. MDT

Více informací

MDT u periferních kloubů končetin pro pokročilé

McKenzie Institute Czech Republic

Eva Nováková, Dip. MDT

Více informací

Bolest – Léčba chronické bolesti pomocí MDT

McKenzie Institute Czech Republic

Simon Simonsen, Dip. MDT

Více informací

Sport – Informační seminář pro trenéry a sportovní instruktory

McKenzie Institute Czech Republic

Mgr. Ondřej Houška, Cert. MDT

Více informací

Manuální lymfodrenáž v osteopatii 1

NZZ – Mgr. Helena Toušková

Mgr. Helena Toušková

Více informací

Manuální lymfodrenáž v osteopatii 2

NZZ – Mgr. Helena Toušková

Mgr. Helena Toušková

Více informací

Reflexní terapie se zaměřením na lymfatický systém

NZZ – Mgr. Helena Toušková

Mgr. Eva Nebeská

Více informací

Reflexní terapie a ostatní systémy těla 2

NZZ – Mgr. Helena Toušková

Mgr. Eva Nebeská

Více informací

Základy osteopatie 1 a 2

NZZ – Mgr. Helena Toušková

Pierre Vey, DO

Více informací

Principy lidské motoriky

NZZ – Mgr. Helena Toušková

Jakub Hejný

Více informací

Nordic Walking pro fyzioterapeuty, lékaře, zdravotníky a cvičitele I. a II.

Nordic Sports

Mgr. Katka Bálková, Mgr. Miroslav Mira

Více informací

Terapie u dysfunkcí pánevního dna

Rehamyst

Mgr. Michaela Havlíčková, Mgr. Eva Dejmková, MUDr. Klára Havlová

Více informací

Terapie u pacientek s endometriózou

Rehamyst

Mgr. Michaela Havlíčková, Mgr. Eva Dejmková, MUDr. Richard Sabol, Mgr. Tomáš Kavka

Více informací

Refresh kurzu terapie u dysfunkcí pánevního dna

Rehamyst

Mgr. Michaela Havlíčková, Mgr. Eva Dejmková

Více informací

Fyzioterapie v těhotenství a po porodu

Rehamyst

Mgr. Michaela Havlíčková, Mgr. Eva Dejmková, Vlaďka Niederhafnerová, MUDr. Markéta Matoušová

Více informací

Manuální techniky kloubních struktur – mobilizace

Fyziotalent

Mgr. Maja Špiritović, Ph.D

Více informací

Manuální techniky kloubních struktur – manipulace

Fyziotalent

Mgr. Maja Špiritović, Ph.D

Více informací

Skolióza – praktické informace, přístup a možnosti cvičení

Fit and Tasty

Mgr. Klára Vomáčková, Mgr. Sára Škvarková

Více informací

Diastáza – diagnostika, cvičení

Fit and Tasty

Mgr. Klára Vomáčková, Mgr. Sára Škvarková

Více informací

Fyzioterapie v prekoncepci, těhotenství a po porodu

Fit and Tasty

Mgr. Klára Vomáčková, Mgr. Michaela Selecká

Více informací

Medical Taping Concept (MTC) – A + B

Centrum Tejpování

Lucie Krestová

Více informací

Medical Taping Concept (MTC) – C

Centrum Tejpování

Lucie Krestová

Více informací

Medical Taping Concept (MTC) – Refresh

Centrum Tejpování

Lucie Krestová

Více informací

Easy Flosing

Eureko

Mgr. Jan Habara

Více informací

Fascial Distortion Model – Modul 1

EFDMA

PhDr. Michal Peroutka et al.

Více informací

Fascial Distortion Model – Modul 2

EFDMA

PhDr. Michal Peroutka et al.

Více informací

Fascial Distortion Model – Modul 3

EFDMA

PhDr. Michal Peroutka et al.

Více informací

Senzomotorická stimulace – 1. část

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

PhDr. Alena Herbenová

Více informací

Senzomotorická stimulace – vývoj metodiky, aplikace nových principů stabilizace páteře – 2.část

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

PhDr. Alena Herbenová

Více informací

Palpace – jak je neznáte

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Mgr. Michaela Veverková

Více informací

Škola zad

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

MUDr. Alena Večeřová Procházková; MUDr. Jan Vacek, Ph.D.; Mgr. Michaela Veverková; Michal Vymyslický MSc.

Více informací

Základy neurofyziologie

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.; MUDr. Jan Vacek, Ph.D.; MUDr. Michal Miler; doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.; Mgr. Ota Gál, Ph.D.

Více informací

Komplexní kineziologický rozbor

Fyzioterapie online

Mgr. Kateřina Honová

Více informací

Hluboký stabilizační systém a centrace kloubů

Fyzioterapie online

Mgr. Kateřina Honová

Více informací

Kolenní kloub v kontextu celkové postury

Fyzioterapie online

Mgr. Kateřina Honová

Více informací

Ramenní kloub v kontextu celkové postury

Fyzioterapie online

Mgr. Kateřina Honová

Více informací

Vertebrogenní pacient – diagnostika a komplexní terapie

Fyzioterapie online

Mgr. Kateřina Honová

Více informací

Fyzioterapie sportovců

Fyzioterapie online

Mgr. Kateřina Honová

Více informací

Tejpování – základní kurz

Škola tejpování

Více informací

Online kurz tejpování

Škola tejpování

Více informací

Tejpování těhotných a miminek

Škola tejpování

Více informací

Navazující kurz tejpování

Škola tejpování

Více informací

Individuální pediatrické a geriatrické tejpování

Škola tejpování

Více informací

Svalové spoušťové body

Škola tejpování

Více informací

RockPods & RockFloss

Škola tejpování

Více informací

Pohybový specialista

Škola tejpování

Více informací

RockBlades & Blades Advanced

Škola tejpování

Více informací

Praktická ukázka kombinace rázové vlny a vysokovýkonového laseru s MUDr. Jiřím Nedělkou

BTL

MUDr. Jiří Nedělka, Mgr. Lucie Krausová, Bc. Jiří Kratochvíl

Více informací

Využití přístroje TR-Therapy s Mgr. Monikou Házovou + kombinace se spinální dekompresí

BTL

Mgr. Monika Házová, Mgr. Lucie Krausová, Bc. Jiří Kratochvíl

Více informací

Aplikace Super Inductive System v kombinaci s vysokovýkonovým laserem s PhDr. Jitkou Malou, Ph.D.

BTL

PhDr. Jitka Malá, Ph.D., Mgr. Lucie Krausová, Bc. Jiří Kratochvíl

Více informací

Aplikační techniky ve fyzikální terapii

BTL

Mgr. Martin Brach

Více informací

Kombinace pokročilých metod fyzikální terapie – výhody pro pacienty i terapeuty s PhDr. Jitkou Malou, Ph.D.

BTL

PhDr. Jitka Malá, Ph.D., Mgr. Lucie Krausová, Bc. Jiří Kratochvíl

Více informací

Základní kurz PANat (vzduchové dlahy) – Děti

Centrum Spirála

Renata Vodičková, DiS.

Více informací

Základní kurz PANat (vzduchové dlahy) – Dospělí

Centrum Spirála

Renata Vodičková, DiS.

Více informací

Základní kurz SRT (Synergická reflexní terapie Dr. Pfaffenrota)

Centrum Spirála

Renata Vodičková, DiS.

Více informací

Nástavbový kurz SRT (Synergická reflexní terapie Dr. Pfaffenrota)

Centrum Spirála

Renata Vodičková, DiS.

Více informací

PNF a chůze

Nexus fyzio

Atilla Szabó

Více informací

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)

Nexus fyzio

Atilla Szabó

Více informací

Základy reflexní zónové terapie na nohou

NZZ Terapea

Mgr. Klára Bubeníčková

Více informací

Reflexní zónová terapie na nohou – zaměření na pohybové ústrojí

NZZ Terapea

Mgr. Klára Bubeníčková

Více informací

Reflexní zónová terapie na nohou – funkční a orgánové souvislosti

NZZ Terapea

Mgr. Klára Bubeníčková

Více informací

Reflexní zónová terapie na nohou – lymfatický systém

NZZ Terapea

Mgr. Klára Bubeníčková

Více informací

Nové zóny mozku a nervového systému

NZZ Terapea

Mgr. Klára Bubeníčková

Více informací

Míčkování I. pro zdravotníky

Miroslava Kuprová Stodůlková, DiS.

Více informací

Míčkování II. pro zdravotníky

Miroslava Kuprová Stodůlková, DiS.

Více informací

Hledáte online systém pro fyzioterapeuty?

RehaTab
Vyzkoušejte RehaTab a usnadněte si práci
  • Kartotéka pacientů
  • Přehledný kalendář
  • Online rezervace
  • Evidence plateb
  • A mnoho dalšího!