Nápověda > Kartotéka
15 minut čtení

Kartotéka


Přečtěte si, jak v kartotéce RehaTabu pracovat s jednotlivými kartami pacientů.

Tabulka pacientů

V tabulce jsou zobrazeni všichni pacienti, které evidujete v kartotéce.

Kliknutím do jednotlivých buněk prvního řádku tabulky můžete libovolně měnit řazení celé tabulky dle zvoleného sloupce.

Tlačítko jméno a příjmení pacienta
Po kliknutí se otevře stránka s dokumentací pacienta.
Tlačítko i
Po kliknutí se otevře stránka s dokumentací pacienta.

Dokumentace

Tato stránka plní roli karty pacienta a umožňuje tak evidenci veškeré zdravotnické dokumentace.

Nový zápis

Nový zápis do dokumentace lze provést vybráním služby z rozbalovacího menu v části Nový zápis. Každý zápis do dokumentace je přiřazen k vybrané službě a je podle ní barevně odlišen. Mezi základní předdefinované služby patří: Vyšetření, Terapie, Fyzikální terapie, Skupinové cvičení a Mobilní fyzioterapie. Služby si můžete kdykoliv upravit podle svých představ v Nastavení > Služby.

V sekci Základní informace lze zvolenou službu dodatečně změnit a případně nastavit datum zápisu.

Sekce Zápis slouží pro samotné zapisování zdravotnické dokumentace pomocí textového editoru. Tlačítka v horním panelu poskytují pokročilé funkce textového editoru. Důležitou funkcí pro zásadní zrychlení každodenního psaní zápisů je vkládání šablon s předdefinovanými texty pomocí tlačítka Tlačítko šablona . Dalšími tlačítky v horním panelu si můžete text označit tučně, barvou, přidat číslovaný seznam apod. Níže uvádíme seznam klávesových zkratek, pro rychlejší psaní zápisů.

Enter
Vloží nový odstavec
Shift + Enter
Vloží nový řádek
Ctrl + Z
Krok zpět
Ctrl + Shift + Z
Krok vpřed
Ctrl + C
Zkopíruje text do paměti
Ctrl + V
Vloží text z paměti
Ctrl + B
Nastavení tučného písma u označeného textu
Ctrl + I
Nastavení kurzívy u označeného textu
Ctrl + U
Podtržení označeného textu
Ctrl + Shift + H
Zvýraznění označeného textu barvou

V sekci Přílohy můžete ke konkrétnímu zápisu připojit snímky, dokumenty, obrázky, fotografie a další soubory. Snímky nebo dokumenty nahrajete kliknutím na Tlačítko přidat snímky nebo Tlačítko přidat dokumenty. Nahrané přílohy se po uložení zobrazí v příslušném zápisu a na kartě Přílohy.

Sekce Grafický záznam slouží k jednoduchému zakreslení obtíží pacienta na obrázek postavičky. Grafický záznam přidáte k zápisu pomocí tlačítka Tlačítko přidat grafický záznam. Pro zakreslení si můžete zvolit různé barvy či tloušťku pera.

V sekci Délka lze nastavit jak dlouho trvala návštěva pacienta (v minutách).

Sekce Platba umožňuje evidovat platbu za samotnou návštěvu a případně za další položky (např. prodej tejpu). Další položky lze k platbě přidat kliknutím na Tlačítko přidat položku platby a výběrem z rozbalovacího menu. Všechny položky jsou uloženy v Nastavení > Doplňkové služby nebo produkty. Cenu jednotlivých položek platby je vždy nutné zadávat včetně DPH.

Tlačítko platební metoda
Pomocí rozbalovacího menu můžete změnit typ platební metody. Platební metodu lze později změnit na stránce Platby.
Tlačítko zaplaceno
Zaškrtnutím můžete označit vybranou platbu jako zaplacenou. Stav o zaplacení nebo nezaplacení lze později změnit na stránce Platby (např. pokud pacient platil převodem).
Tlačítko vytvořit fakturu
Po kliknutí dojde k vytvoření faktury s číslem respektující aktuální číselnou řadu. Fakturu lze tímto tlačítkem vytvořit i na stránce Platby.

Zápisy lze ukládat dvojím způsobem – tlačítky Uložit jako rozpracovaný a Uložit a podepsat. Po kliknutí na jedno z tlačítek se zápis uloží do sekce Zápisy.

Uložit jako rozpracovaný
Kliknutím se zápis uloží a bude jej možné kdykoliv upravit nebo smazat.
Uložit a podepsat
Kliknutím se zápis uloží a nebude jej možné upravit nebo smazat. V případě chyby je potřeba celý zápis zneplatnit pomocí tlačítka Tlačítko menu a vytvořit zápis nový. Text původního zápisu si můžete zkopírovat a vložit do nového zápisu (případně novému zápisu nastavit i nové datum).

Zápisy

V sekci Zápisy se nacházejí chronologicky seřazené všechny zápisy z dokumentace vybraného pacienta.

Pomocí tlačítka Tlačítko menu můžete vybraný zápis označit jako zaplacený, vytisknout jej nebo smazat (v případě podepsaného zápisu zneplatnit).

Naplánované návštěvy

Karta Naplánované návštěvy slouží pro rychlé a přehledné zobrazení všech událostí, které má vybraný pacient naplánované v kalendáři.

Přílohy

Na kartě Přílohy naleznete seznam všech příloh vybraného pacienta. Přílohy jsou rozděleny do dvou sekcí – Snímky a Dokumenty. Snímky jsou uspořádány v galerii náhledů a dokumenty v přehledném seznamu. Toto rozdělení je však pouze orientační a můžete si soubory mezi oběma sekcemi libovolně přesouvat pomocí tlačítka Tlačítko menu .

Jako přílohu lze nahrát soubory dokumentů, obrázku a videí v běžně používaných formátech (PDF, JPG, MP4 apod.).

Základní údaje

Karta Základní údaje umožňuje zaznamenávat údaje o pacientovi, jako například jméno, adresa, hmotnost, telefonní číslo apod.

CAVE
V překladu z latiny znamená cave [kave:] pozor a v medicíně se využívá k upozornění na nějakou závažnou skutečnost (např. kontraindikaci). Vyplněním příslušného pole můžete toto upozornění aktivovat a mít jej vždy na očích v horní části karty pacienta.
Tlačítko smazat pacienta
Kliknutím smažete pacienta z kartotéky. Tato akce je nevratná a zároveň dojde ke smazání všech údajů navázaných na vybraného pacienta (např. zápisy, přílohy nebo události v kalendáři).