Nápověda > Fakturační údaje
5 minut čtení

Fakturační údaje


Údaje vyplněné na této stránce budou uvedeny na všech fakturách, které vystavíte svým pacientům prostřednictvím RehaTabu.

Patička faktury

Z pohledu legislativy je vaší povinností uvést do patičky faktury větu o zápisu do rejstříku. Tato věta by měla být odlišná pro fyzickou a právnickou osobu. Níže uvádíme dva příklady.

Fyzická osoba
Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.
Právnická osoba
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 92410.

Plátce DPH

Pokud jste plátcem DPH, je potřeba tuto možnost vybrat na stránce Nastavení > Fakturační údaje. Tím se vám v RehaTabu zpřístupní nastavení sazeb DPH, podle nichž budou vytvářeny nové faktury.

Všechny sazby DPH můžete hromadně editovat na stránce Nastavení > Fakturační údaje.

Jednotlivě lze sazby DPH nastavit na stránce Služby a šablony nebo Doplňkové služby a produkty (je však potřeba mít zapnuté plátcovství DPH).