Nápověda > Nastavení > Služby a šablony
10 minut čtení

Služby a šablony


Služby, které poskytujete v rámci svého pracoviště, jsou provázány napříč celým RehaTabem. Ke každé službě si zároveň můžete vytvořit libovolný počet textových šablon, které vám významně zrychlí každodenní zapisování do zdravotnické dokumentace.

Tabulka poskytovaných služeb

V tabulce jsou zobrazeny všechny služby, které poskytujete v rámci svého pracoviště. S jednotlivými službami lze pak pracovat napříč celým RehaTabem – například v kalendáři, platbách, rezervacích a dalších. Konkrétní službu vždy poznáte na první pohled, jelikož má vlastní vámi definovanou barvu.

Tlačítko názvu služby
Po kliknutí se otevře stránka s nastavením služby.
Tlačítko šablony
Po kliknutí se otevře stránka s nastavením šablon.
Tlačítko smazat
Kliknutím můžete vybranou službu smazat. Zároveň dojde ke smazání všech šablon dané služby.

Sloupec Lze rezervovat uvádí, jestli se na službu lze objednat v rámci rezervačního formuláře.

Ve sloupci Více účastníků je uvedeno, jestli lze k příslušné službě přiřadit více účastníků. Toto se hodí například pro skupinová cvičení. Při tvorbě události v kalendáři pro skupinové cvičení, si pak budete moci zvolit více pacientů současně.

Nastavení služeb

Pro každou službu si můžete zvolit libovolný název a případně popis. Pokud máte v RehaTabu povoleny rezervace, bude se název i popis zobrazovat v rámci rezervačního formuláře.

Zvolte si pro danou službu barvu, které se vám libí. Na kterémkoliv místě v RehaTabu pak tuto službu na první pohled poznáte.

Nastavte službě cenu (Kč) a délku (minuty), nebudete pak již muset tyto údaje vyplňovat v zápisech nebo v kalendáři. Pokud máte povoleny rezervace, budou se tyto údaje zobrazovat i v rezervačním formuláři.

Pro služby, ke kterým plánujete přiřazovat více účastníků, zaškrtněte volbu Povolit u této služby více účastníků současně.

Pokud chcete, aby se bylo možné na službu objednat prostřednictvím rezervačního formuláře, zaškrtněte volbu Povolit rezervace této služby. Můžete pak ještě zvolit, kteří uživatelé budou danou službu v rámci rezervačního formuláře nabízet a kteří ne.

Nastavení šablon

Textové šablony výrazně zrychlují zapisování do zdravotnické dokumentace. Ke každé službě si můžete vytvořit libovolné množství šablon s předdefinovanými texty.

Šablonu pak jednoduše vyberete v textovém editoru při tvorbě nového zápisu.