Nápověda > Platby
5 minut čtení

Platby


Přečtěte si, jak jednoduše v RehaTabu evidovat platby jednotlivých pacientů.

Tabulka plateb

V tabulce jsou zobrazeny všechny platby pacientů, které evidujete v kartotéce.

Kliknutím do jednotlivých buněk prvního řádku tabulky můžete libovolně měnit řazení celé tabulky dle zvoleného sloupce.

Tlačítko jméno a příjmení pacienta
Po kliknutí se otevře karta pacienta s příslušným zápisem v dokumentaci pacienta.
Podepsán Koncept Zneplatněn
Informační barevný text je zobrazován podle stavu příslušného zápisu v dokumentaci pacienta.
Tlačítko upravit cenu
Po kliknutí můžete přidávat či odebírat jednotlivé položky platby a měnit jejich ceny. Totéž lze provést i v příslušném zápise do dokumentace pacienta. Položky platby lze spravovat v Nastavení > Doplňkové služby a produkty.
Tlačítko platební metoda
Pomocí rozbalovacího menu můžete změnit typ platební metody. Změnu lze provést pouze u plateb, které nejsou označeny jako zaplacené. Platební metodu lze vybrat i v příslušném zápise do dokumentace pacienta.
Tlačítko zaplaceno
Kliknutím můžete označit vybranou platbu jako zaplacenou nebo nezaplacenou. Tuto změnu lze provést i v příslušném zápise do dokumentace pacienta.
Tlačítko vytvořit fakturu
Po kliknutí dojde k vytvoření faktury s číslem respektující aktuální číselnou řadu. Fakturu lze tímto tlačítkem vytvořit i při tvorbě zápisu do dokumentace.

Export plateb

V sekci Export si můžete stáhnout všechny faktury za libovolné časové období.