Nápověda > Vyúčtování pro zdravotní pojišťovny
10 minut čtení

Vyúčtování pro zdravotní pojišťovny


Pokud poskytujete své služby za úhradu od zdravotních pojišťoven, tak jste určitě na správném místě! Ačkoliv je problematika kolem pojišťoven poměrně obsáhlá a náročná, dali jsme si v RehaTabu záležet na tom, aby vše bylo co možná nejjednodušší. Prvotní nastavení Vám sice může pár minut zabrat, ale pak už je každodenní zapisování i s vykazováním kódů rychlovka.

Nastavení vyúčtování pro zdravotní pojišťovny

 1. Zapnutí vyúčtování pro zdravotní pojišťovny

  Aby bylo možné vyúčtování pro zdravotní pojišťovny vůbec používat, je potřeba jej nejprve zapnout v Nastavení v sekci Smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Následně zadejte základní údaje pro nastavení vyúčtování, kterými jsou vaše IČZ (identifikační číslo zařízení), kód územního pracoviště VZP a číslování vytvářených dávek. Pokud jste k RehaTabu přešli z jiného zdravotnického softwaru, doporučujeme nastavit dřívější číslování. V opačném případě můžete všude nastavit jedničku.

 1. Přidání IČP a odborností

  Abyste mohli nastavit vyúčtování v RehaTabu podle svých smluv se zdravotními pojišťovnami, je potřeba nejdříve přiřadit IČP (identifikační číslo pracoviště) a vybranou odbornost k jednotlivým uživatelům. To provedete pomocí tlačítka Přidat IČP a odbornost v sekci Smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

 1. Přidání smluv se zdravotními pojišťovnami

  Přidávání a editace smluv se zdravotními pojišťovnami se provádí v sekci příslušné odbornosti. Kliknutím na tlačítko Přidat smlouvu nastavíte všechny potřebné údaje dle své smlouvy s příslušnou zdravotní pojišťovnou. Takto si můžete podrobně nastavit všechny smlouvy k různým odbornostem vašeho pracoviště.

Vykazování kódů výkonů

V RehaTabu je možné vykazovat jednotlivé kódy výkonů až poté, kdy je v Kartě pacienta vytvořen FT poukaz zahrnující příslušné kódy výkonů, které chcete vykazovat. V kartě pacienta v sekci FT poukazy najdete přehled všech FT poukazů, které byly u daného pacienta vytvořeny. Přehled obsahuje jak FT poukazy, které jsou aktuálně v rámci rehabilitace využívány, tak poukazy již uzavřené. Pokud pacient rehabilitaci ukončí, je vhodné FT poukaz uzavřít kliknutím na tlačítko Uzavřít FT poukaz. Takovýto FT poukaz se již nebude zobrazovat v rámci vykazování kódů výkonů.

 1. Vytvoření FT poukazu

  Aby bylo možné vykazovat kódy výkonů, je nutné v Kartě pacienta nejdříve vytvořit FT poukaz, se kterým pacient na rehabilitaci přichází. Nový FT poukaz je možné vytvořit pomocí tlačítka Nový FT poukaz. Po kliknutí se zobrazí formulář FT poukazu, do kterého je potřeba zadat jednotlivé údaje z originálu FT poukazu pacienta, jako například IČP žadatele, datum vystavení, základní diagnózu atd. Pokud ještě nemáte žadatele FT poukazu uloženého v RehaTabu, je nutné jej nejdříve přidat kliknutím na tlačítko v rozbalovacím menu Přidat nového žadatele nebo v Nastavení v sekci Žadatelé FT poukazů. Po zadání všech údajů bude FT poukaz vytvořen kliknutím na tlačítko Vytvořit FT poukaz. Poukaz se uloží do sekce FT poukazy v Kartě pacienta. FT poukaz lze pomocí tlačítek v pravé části uzavřít, editovat nebo smazat. Ve spodní části FT poukazu můžete sledovat, kolik kódů výkonů zbývá k vykázání v rámci příslušného FT poukazu.

  Druhou možností rychlého přidání FT poukazu je přímo v zápisu do Dokumentace v Kartě pacienta. Kliknutím na tlačítko Nový FT poukaz se zobrazí stejný formulář jako v předchozím případě.

 1. Přidání žadatele FT poukazu

  Zadání žadatele FT poukazu je nezbytným krokem pro vytvoření FT poukazu. Žadatele je možné zadat v Nastavení v sekci Žadatelé FT poukazu. Kliknutím na tlačítko Přidat žadatele se zobrazí stránka pro zadání údajů o žadateli FT poukazu. Všechny vytvořené žadatele lze kdykoliv editovat nebo smazat. Při vytváření nového FT poukazu pak příslušného žadatele kdykoliv v budoucnu jednoduše vyberete z rozbalovacího menu.

  Druhou možností je vytvoření nového žadatele již v průběhu vytváření FT poukazu. V poli IČP žadatele lze vybrat jak existujícího žadatele, tak případně pomocí tlačítka Přidat nového žadatele vytvořit žadatele nového.

 1. Vykazování kódů výkonů v zápisech

  Vykazování kódů výkonů je možné přímo v zápisu do Dokumentace v Kartě pacienta. Kliknutím na tlačítko Zadat kódy výkonů se zobrazí otevřené FT poukazy příslušného pacienta. Následně je potřeba si zvolit, který FT poukaz chcete pro vykazování kódů uplatnit. Typicky je v této sekci k dispozici jen jeden FT poukaz, jelikož pacienti většinou přicházejí na rehabilitaci pouze s jedním FT poukazem. Po zvolení FT poukazu lze vybrat kódy výkonů, které chcete vykázat. Výkony můžete zadat jednotlivě (manuálně) nebo pro rychlejší zadávání můžete využít některou z připravených Šablon kódů výkonů. Po zadání požadovaných kódů výkonů klikněte na tlačítko Uložit a kódy výkonů se uloží k příslušnému zápisu do Dokumentace v Kartě pacienta.

Vytvoření dávek

Vytváření dávek pro zdravotní pojišťovny začíná kliknutím na tlačítko v levém menu Vyúčtování pro pojišťovny. Následně je možné vytvářet dávky pro nasmlouvané zdravotní pojišťovny v sekci Právě probíhající období kliknutím na tlačítko Vytvořit dávku. Právě probíhající období je období, ve kterém ještě nebyla dávka vytvořena. Aby bylo možné dávku vytvořit, je nezbytné mít v zápisech příslušných pacientů vykázány kódy výkonů na základě jejich FT poukazu/poukazů. Nejsou-li v daném období vykázány žádné kódy výkonů, nelze dávku vytvořit.

V sekci Již proběhlé období je možné nalézt přehled všech vytvořených dávek. Kliknutím na tlačítko Stáhnout RehaTab vytvoří soubor ve formátu ZIP, ve kterém bude obsažena KDAVKA i FDAVKA. Tento soubor pak můžete nahrát na web příslušné zdravotní pojišťovny. Tlačítkem Tlačítko menu lze Zobrazit detail dávky, Vytvořit opravnou dávku a Smazat dávku. Smazanou dávku lze za vybrané období kdykoliv znovu vytvořit.

Šablony kódů výkonů

Určitě víte, že si psaní zápisů do Dokumentace v Kartě pacienta můžete urychlit používáním vlastních textových šablon. Vykazování kódů výkonů si však lze šablonami usnadnit úplně stejně. V Nastavení v sekci Šablony kódů výkonů si takových šablon můžete vytvořit libovolné množství. Pokud u pacientů vykazujete často například kódy výkonů 21221, 21225, 21413, 21415, tak není nic jednoduššího, než si právě pro tyto kódy vytvořit šablonu.

Při zadávání kódů výkonů v zápisu do Dokumentace v Kartě pacienta pak šablonu jednoduše vyberete po kliknutí na tlačítko Zadat kódy výkonů.