Nápověda > Nastavení > Uživatelé
10 minut čtení

Uživatelé


RehaTab vám umožňuje mít v rámci jednoho pracoviště neomezené množství uživatelů (spolupracovníků), jejichž účty můžete kdykoliv nastavit k obrazu svému.

Nového uživatele můžete přidat do svého pracoviště kliknutím na tlačítko Přidat uživatele a vyplněním příslušných údajů včetně e-mailové adresy. Následně dorazí novému uživateli pozvánka do jeho e-mailové schránky. Kliknutím na odkaz v e-mailové pozvánce potvrdí nový uživatel svou registraci, nastaví si heslo a může RehaTab začít ihned používat. Pozvaní uživatelé, kteří úspěšně prošli procesem registrace mají ve sloupci Registrace uvedeno Ano.

Nastavení uživatelského profilu

Úpravou uživatelského profilu lze měnit jméno uživatele, nastavovat jeho roli, odbornost a provázanost s rezervačním formulářem.

Role a odbornosti

Každý uživatel má přidělenou vlastní roli, kterou nastavuje administrátor. V RehaTabu lze nastavit uživatelům níže uvedené role.

Administrátor

Má přístup ke všem funkcím RehaTabu. Může měnit typ předplatného nebo fakturační údaje, spravovat nastavení pracoviště, uživatelů, služeb a další.

Zdravotník

Nemá přístup k nastavení předplatného, fakturačních údajů, služeb, rezervačního formuláře, pracoviště, uživatelů, e-mailových a SMS upozornění.

Recepční

Nemá přístup k nastavení předplatného, fakturačních údajů, služeb, pracoviště, uživatelů, e-mailových a SMS upozornění. Nemá oprávnění mazat pacienty a do zdravotnické dokumentace může pouze nahlížet.

Uživatelům s rolí administrátora a zdravotníka lze nastavit i odbornost. Ta má pouze rozlišovací funkci a nijak nemění fungování RehaTabu. Aktuálně si můžete v RehaTabu vybrat z těchto odborností: fyzioterapeut, ergoterapeut, rehabilitační lékař a jiná.

Provázanost uživatele a rezervačního formuláře

Jak vyřizovat jednotlivé rezervace si můžete přečíst v naší samostatné sekci.

Uživatelům s rolí administrátora nebo zdravotníka můžete také nastavit, jakým způsobem mají být provázáni s rezervačním formulářem.

Pokud chcete, aby se pacienti mohli příslušnému uživateli rezervovat, zaškrtněte volbu Povolit rezervace k tomuto uživateli.

Výběr jednotlivých služeb, které bude příslušný uživatel nabízet v rámci rezervačního formuláře, můžete upravovat v sekci Nabízené služby tohoto uživatele v rezervačním formuláři.